Header Image -

Välkommen på företagslunch 13 september

by Eva Maria Friberg

Jessica Tengeland från Svenskt Näringsliv hjälper oss att djupdyka i årets enkätresultat i Götene kommun. Inte nog med det, Svenskt näringslivs bjuder dessutom på lunchkostnaden denna gång!

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Företagslunch 25:e augusti

by Eva Maria Friberg

Magnus Green, ränteförvaltare på Sparbanken Skaraborg,  har mångårig erfarenhet inom valutahandel, räntehandel och portföljförvaltning.
Han berättar om den aktuella ränteutvecklingen och dess effekter.

Var:
Samlingssalen vid Arlas- restaurang
Torsdag 25/8 kl 12,00-13,00

OBS:  Begränsat antal platser och obligatorisk anmälan till emelie.thim@gotene.se senast 22/8

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher och för politiker och tjänstemän. Tillsammans skapar vi en plats för inspiration och dialog mellan näringsliv och kommun.

Välkommen på företagslunch

by Eva Maria Friberg

Onsdagen den 18 maj klockan 12.00–13.00
Sessionsalen i Centrumhuset, Götene

– Så ska Götene kommun växa!

Representanter från Götene kommuns samhällsbyggnadsavdelning presenterar kommunens viktigaste framtidsdokument, Översiktsplanen.  Lunchen blir ett tillfälle att tycka till om inriktningen för kommunens framtida mark- och vattenanvändning innan kommunfullmäktige förväntas fatta beslut hösten 2022.


Anmäl dig till emelie.thim@gotene.se senast 16:e maj

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher och för politiker och tjänstemän. Tillsammans skapar vi en plats för inspiration och dialog mellan näringsliv och kommun.